Af Pia Torreck og Jasmin T. Dahl

Managing Partner Ole Dahl Ingvardsen, Ingvardsen Partners udtaler, at der i flere virksomheder bliver talt om at finde underleverandører tættere på Danmark. Robotteknologi og anden digital transformation i både danske og europæiske virksomheder vil give mulighed for at udfordre den outsourcing, der hidtil har været lønsom. Omvendt vil den internationale samhandel og globaliseringen fortsat være vigtig, ikke mindst for at bidrage til en verdensorden med tillidsfulde relationer på tværs af nationaliteter, men også for at udvikle de dele af verden, der fremadrettet vil give Danmark nye markeder og dermed eksportmuligheder.

Den danske økonomi er en lille åben økonomi, som er afhængig af international handel, og af at varerne kan flyde frit globalt. Vi sælger i hele verden og vi køber i hele verden. En stor del af de danske virksomheder bliver imidlertid udfordret af såvel store afstande, flere mellemled i Supply Chain og råvaremangel. Det fører til at man bliver særligt sårbar når der opstår globale pludselige hændelser som fx Corona, krig i Ukraine eller når Suez kanalen bliver spærret.

Hvordan har Corona-krisen påvirket forsyningskæderne?

I en undersøgelse, offentliggjort af Martijn Lofvers, Supply Chain Movement (2020), peges der på at 75% af de europæiske forsyningskæder er blevet ramt negativt af corona-krisen. De væsentligste udfordringer har været i det indadgående flow af varer fra leverandører, manglende indsigt i kunders behov og i det udadgående flow af varer til kunder.

Dette har blandt andet vist sig i Danmark ved at virksomheder som Maersk og DSV har fået gevaldig medvind, mens de små- og mellemstore produktions- og grosistvirksomheder har fået modvind på grund af stigende priser på transport og råvarer.

For at forstå forsyningskæde-krisen kan man inddrage to begreber; Piskesmældseffekten og Bølgeeffekten (Yossi Sheffi 2000). Ifølge Sheffi er Corona-krisen et klassisk eksempel på piskesmældseffekten: Små udsving i efterspørgslen hos slutkunden forstærkes opstrøms i forsyningskæden og giver ofte forstyrrelser igennem alle led i kæden. Corona-krisen er dog ikke så simpel. Der er ikke blot kraftige udsving på kundesiden, men også usikkerheder som forsynings-nedbrud, efterspørgselsnedbrud, politisk usikkerhed, m.m. Det skaber store problemer ift. risikostyringen. Dertil kommer begrebet, bølgeeffekten, som er kraftige og pludselige hændelser, som ryster hele forsyningskæden. Disse er langvarige og medfører ofte en ændring af værdikæden i struktur og performance fremfor rehabilitering fx digitaliseringsmuligheder.

Corona-krisen er derfor ”The Perfect Storm”.

Hvordan skal fremtiden se ud for produktionsvirksomhederne?

Disse udfordringer peger på at ustabile forsyningskæder kan blive langt mere normale og hyppige end hidtil. Det kalder dermed på, at direktionens fokus på risikostyring skal forstærkes. Ligeledes tyder de øgede priser på råvarer og transport på, at man skal begynde at finde ny teknologi frem, som kan sørge for en overgang fra Lean produktion til Agil produktion. Langsigtede planer på baggrund af risikovurderinger skal erstattes med kortsigtede. Eskaleringens hastighed kræver kontinuerligt end-to-end vurdering, optimering og overvågning. Kortsigtede, sikre og effektive planer skal sikre sundhed og beskytte de globale forsyningskæder. Stærke data- og analysekapaciteter er derfor afgørende for at forstå kompleksitet, forudse potentielle forstyrelser og handle hurtigt på baggrund af disse.

Kilder:

Kinra, Aseem, Hald, Kim Sundtoft, Lund, Rasmus, Uhre, Mads Blaabjerg, ”Globale forsyningskæder disruptes af en bølgeeffekt forårsaget af Corona-krisen – Hvad kan der gøres i en post-Covid verden?”, effektivitet.dk: https://effektivitet.dk/magasin/projektledelse/globale-forsyningskaeder-disruptes-af-en-boelgeeffekt-foraarsaget-af-corona-krisen-hvad-kan-der-goeres-i-en-post-covid-verden/ , (set: 05/05/22 kl.11.35)

Accenture.com, ”Forstyrrelse i forsyningskæden”, https://www.accenture.com/us-en/insights/consulting/coronavirus-supply-chain-disruption, (Set 05/05/22 kl.10.00)

Andersen, L. (2020). ”Nordisk analyse: Virksomhedernes forsyningskæder begynder at knække”, Finans.dk, https://finans.dk/erhverv/ECE12068897/nordisk-analyse-virksomhedernes-forsyningskaeder-begynder-at-knaekke/ (Fra 01/06/20)

Ivanov, D., Sokolov, B. and Dolgui, A. (2014). “The Ripple Effect in Supply Chains: Trade-off ‘Efficiency-Flexibility-Resilience’ in Disruption Management.” International Journal of Production Research, Vol.52  No.7, pp. 2154–2172.

Kinra, A., Ivanov, D., Das, A. and Dolgui, A. (2019), “Ripple effect quantification by supplier risk exposure assessment”, International Journal of Production Research. (In Press https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1675919).

Lee H. L., Padmanabhan, V. & Wang, S. (1997), “The Bullwhip Effect in Supply”, Sloan Manage-ment Review, Vol. 38 No. 3, pp. 93-102.

Lofvers, M. (2020), “Three-quarters of European supply chains are negatively impacted by corona-virus”, Supplychainmovement.com, https://www.supplychainmovement.com/three-quarters-of-european-supply-chains-are-negatively-impacted-by-coronavirus/ (Fra 18/05/20).

Lund, R., Uhre, M and Kinra, A. (2015), “Assessing the usefulness of the effect-oriented supply chain risk management approach in a high impact low frequency environment”, Paper presented at The 22nd International Annual EurOMA Conference 2015, Neuchâtel, Switzerland, 2015.

Sheffi, Y. (2020), Commentary: Supply-Chain Risks From the Coronavirus Demand Immediate Action”, wsj.com, https://www.wsj.com/articles/commentary-supply-chain-risks-from-the-coronavirus-demand-immediate-action-11582054704 (Fra 18/05/20)