I en tid, hvor vi taler om generativ AI og Chat GPT, kan man overveje om vores medarbejdere blot skal blive dygtige til at bruge diverse AI værktøjer, så får vi en højere effektivitet, produktivitet og et større engagement eller om der også bør ske en optimering af den humane ressource – medarbejderen.

Af Pia Torreck, Equity Partner, Ingvardsen Partners

Vi har for længst flyttet os fra at måle medarbejdertilfredshed til at måle medarbejderengagement. Gallup har påvist, at der er en stærkere korrelation imellem engagement og bundlinje/kundetilfredshed end medarbejdertilfredshed. Gallup har i mange år forsket i medarbejderengagement og deres forskning har ofte peget på vigtigheden af at måle og forbedre engagement som en vej til at øge produktivitet, kundetilfredshed og andre vigtige forretningsresultater. Mens “trivsel” ofte handler om, hvorvidt medarbejderen er tilfreds eller føler sig godt tilpas, ser “engagement” på, hvor dybt en medarbejder føler sig forbundet med sin arbejdsplads og hvor motiveret han/hun er til at yde sit bedste. Gallup’s forskning har vist, at teams med højt engagement har betydeligt bedre resultater i forhold til produktivitet, omsætning, kundetilfredshed, og fastholdelse af medarbejdere sammenlignet med teams med lavt engagement. Engagerede medarbejdere er altså helt klart et mål.

Psykologisk sund team kultur

Google har netop forsøgt at finde forklaringen på, hvorfor nogle af deres teams skabte bedre resultater. De fandt frem til at disse teams havde en kultur, der havde følgende træk:

  • Høj pålidelighed. Teamet stolede på hinanden og havde tillid til at ting blev gjort som aftalt.
  • Psykologisk tryghed. Teamets medlemmer kunne tale åbent, uden frygt for mobning, hån eller fordømmelse. I teamet var der plads til at udfordre mentale modeller og bidrage med nye ideer.
  • Klare rammer. Teamet har en klar retning, en fælles ambition og tydeligt definerede roller.
  • Teamets medlemmer kan se meningen med den fælles opgave.
  • Gøre en forskel. Teamets medlemmer oplever at deres arbejder bidrager i en større sammenhæng.

Når teamet fungerer godt, fører det til tilfredse medarbejdere, men endnu vigtigere til engagerede medarbejdere, der tager initiativ og ansvar.

Men en række virksomheder har opnået markant højere produktivitet og effektivitet ved at have fokus på flow.

Flow

Flow forudsætter såkaldt ”intrinsic motivation”, hvilket betyder at man har en iboende motivation til at udføre en aktivitet fordi det er interessant og tilfredsstillende I sig selv. Flow er ifølge den amerikanske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi”, ” en koncentreret tilstand af opslugthed i forbindelse med en oplevelse eller aktivitet. Og flow opstår, når

  1. Der er en balance mellem udfordring og færdigheder.
  2. Man må koncentrere os om den handling, som aktiviteten handler om.
  3. Opgaven må have klare mål.
  4. Der skal være mulighed for øjeblikkelig feedback.
  5. Man handler med et dybt, men uanstrengt engagement, som fjerner bekymringer fra bevidstheden.

Egentlig er det nemt nok: Flow er den almenmenneskelige tilstand, som vi oplever, når alt går op i en højere enhed og tingene glider som de skal, næsten uden at vi behøver gøre os umage. En nærmest magisk fornemmelse, hvor alt er muligt.

Men hvad er det lige der sker med os, når denne fantastiske tilstand indtræffer? Kan flow skabes på kommando? Og hvor meget kan det betyde på en arbejdsplads? Det ved en række af de virksomheder, som har indført 4-dages arbejdsuge. Man høster både øget produktivitet, effektivitet og engagement. Men flow stiller krav til arbejdspladsen og dens indretning. Steven Kotler, der har skrevet bogen: ”The rise of Superman” – peger på

I en McKinsey undersøgelse fandt man frem til at topledere er 5 gange – altså 500% – mere produktive, når de er i flow. I en undersøgelse af skarpskytter I den amerikanske hær, fandt man frem til at snigskytter i flow lærte 200-500% hurtigere end normalt. I ekstremsportsgrene som f.eks. bjergbestigning, surf sport, helo ski, mountain bike og lignende, optræder flow som en absolut nødvendighed for sportsudøverne:

When you’re pushing the limits of ultimate human performance, the choice is stark: it’s flow or die.
(Citat: Steven Kotler)

Flow tilstanden udløser en potent neurokemiske cocktail, som er selve kilden til at flow giver os overmenneskelige evner. Din hjerne og din krop bliver afhængig af flow tilstanden. Du vil have mere. Måske er det forklaringen på, hvorfor top præsterende mennesker holder ud. De er afhængige af denne skønne biokemiske cocktail, som flow udløser.

Flow tilstanden kan findes på kommando, hvis man øver sig at arbejde med de 3 eksterne flowtriggere, de 4 interne flowtriggere, de 9 sociale triggere og den kreative trigger, som er den vigtigste af dem alle. Samt de 4 faser i en flowcyklus – struggle, release, flow og recovery – som ikke alle er lige behagelige.

Noget tyder også på, at flow kan heale stress og i det hele taget øget både fysisk og mentalt helbred hos medarbejderne. På jobbet, i din hverdag, kan du med fordel jagte mere flow til dig selv og til dine medarbejdere. Hjerneforskningen antyder, at flow kan forebygge og helbrede stress. Når du er i flow, er du så opslugt, at du glemmer dig selv. Din krop reducerer aktiviteten i dine frontallapper og din hjerne kommer i en hypo (”modsat hyper”) tilstand, hvor der udløses hormoner og biokemi til din krop. Hormoner er blandt andet dopamin, som giver dig glæde og belønningsfølelse og biokemi er bl.a kortisol, som er kendt for at reducere stress.

Når dine medarbejdere sidder med høretelefoner på og lytter til fordybelsesmusik – er de sandsynligvis i flow.

Konstante forstyrrelser ødelægger flow. Medarbejderne skal synes at flow er attraktivt. Og der skal arbejdes med at omgivelserne gør det muligt.

Flow er altså en optimal tilstand, hvor du bliver sundere, lærer bedre og præsterer bedre.

Sund Growth Mindset kultur

En forudsætning for at skabe en sund high performance kultur, er dog at den er baseret på en såkaldt Growth Mindset kultur, hvor læring og feedback er i fokus. At indføre flow som præstations-adrenalin, vil have en række risici. Derfor bør ledere og medarbejdere i virksomheden kende til sund virksomhedskultur, hvor man tør fejle, viden dele og spørge om hjælp.

Generativ AI og flow

Så måske er stor-rums kontorerne døde? Eller måske bør der indrettes særlige zoner til flow arbejde? Måske skal der anskaffes høretelefoner til alle?

Medarbejdernes bedre helbred og markante engagement via flow samt ønsket om at skabe toppræstationer med generativ AI – kunne give baggrund for en øget konkurrence kraft – for danske virksomheder.

Kilder:

https://www.gallup.com/q12/

https://www.lederweb.dk/artikler/saadan-skaber-google-succesfulde-teams/

https://www.mindsetworks.com/science/

https://thingsinflow.dk/2014/03/23/anmeldelse-the-rise-of-superman/

Se eventuelt disse videoer:

https://www.youtube.com/watch?v=x4ZKJrz4oJo

What The Science Of Flow Can Teach Us About Limitless Performance (Steven Kotler)

https://www.youtube.com/watch?v=-L7HR1ZjwP4

Enter FLOW STATE & Stay Productive 99% Of EVERYDAY! | Steven Kotler