Rekruttering til bestyrelser sker hyppigt gennem netværk. Udfordringen ved dette er, at der måske ikke sker en gennemgribende vurdering af virksomhedens strategiske situation og muligheder samt hvilke afledte behov for kompetencer, der i den samlede bestyrelse.

Se nedenstående video, hvor Pia Torreck fortæller mere om dette: