Hvem vil ikke gerne have en vinderkultur? I teamet eller i hele virksomheden. Desværre kan en vinderkultur være usund og skabe risiko for snyd og bedrag samt stress. En præstationskultur, der ødelægger bundlinjen.

En sund vinderkultur kan give netop det rette fundament for flotte resultater. Microsoft og en række andre succesfulde virksomheder har fokus på den sunde vinderkultur – Growth Mindset kultur. En robust og lærende kultur.

”Perhaps the most important driver of success is culture.

We fundamentally believe that we need a culture founded in a Growth Mindset”

Satya Nadella, Microsoft CEO siden 2014

Det startede med forskning i fiasko. Carol Dweck, Stanford University ønskede at forstå hvorfor nogle børn reagerede markant anderledes end andre børn, når de oplevede fiasko og modgang. Hendes forskning bragte hende i retning af studerende og voksne. Hvordan håndterer voksne mennesker udfordringer, nederlag, kritik? Hvad sker der i en organisation, når der er en kultur, hvor ledere og medarbejdere har svært ved at håndtere fejl, fiasko og manglende performance? I værste fejl vil ledere og medarbejdere dække over fejl og snyde sig til bedre performance.

Carol Dweck betegner det Growth contra Fixed Mindset – som en tilgang til fiasko, fejl og modgang – der skaber grobund for enten læring eller underlegenhed. Hendes forskning antyder, at der kan skabes en kultur, hvor der skabes nysgerrighed, læring og robusthed.

Hos Microsoft har man siden 2014 arbejdet målrettet på at skabe en kultur, hvor hvert enkelt team skaber mulighed for videndeling og hvor man er hjælpsom overfor hinanden. En kultur, hvor det ikke er et tegn på fiasko at bede om hjælp eller give udtryk for, at man mangler at lære noget. En kultur hvor det er legalt og naturligt at give og modtage feedback. Hvor den enkelte og teamet har tillid og psykologisk tryghed.

In a growth mindset people enjoy a challenge; they strive to learn; they see potential in themselves and in others; and they know they can develop new skills. Dweck found that employees in growth mindset organizations, when compared to those with fixed mindset, are 47% likelier to see their colleagues as trustworthy; 34% likelier to feel a strong sense of ownership and commitment to the company; 65% likelier to say that the company supports risk taking; and 49% likelier to say that the company fosters innovation. Indicators of employee engagement such as these are correlated with higher financial returns, and the culture itself serves as a recruiting tool.

Ledere med Growth Mindset

Ikke blot kulturen, men også ledere med et Growth Mindset vil gavne bundlinjen. Når topledelsen og øvrige ledere i virksomheden arbejder udfra et Growth Mindset.

I 2001 var Enron skandalen på alles læber. I Danmark har hvidvask og udbytte skandaler skabt dønninger i mange virksomheder. Var der tale om inkompetence eller korruption? Eller måske var det Fixed Mindset kultur, der ifølge Malcom Gladwell skabte alle skandalerne? Gladwell peger på at der i mange virksomheder har været et overdrevet fokus på talent. Et fokus på at nogle ledere og medarbejdere havde større talent end andre. Og at det handler om at finde og rekruttere disse talenter for at øge virksomhedens konkurrencedygtighed. Gladwell peger på at det skabte en særlig kultur hos fx Enron. En kultur der pressede talenterne til at lykkes. En kultur hvor fejl og fiaskoer var tabu. En kultur hvor det ikke er muligt at lære, men hvor brutale chefer kontrollerer, dømmer og presser urimeligt. En kultur der fremelsker Fixed Mindset. En kultur hvor den eneste udvej er at snyde og bedrage.

Når ledere og medarbejdere arbejder med deres eget Growth Mindset, har de fokus på feedback, læring, nysgerrighed, innovation og robusthed ved modgang.

Test dit mindset

Overvej følgende udsagn:

 1. Din intelligens er noget helt grundlæggende ved dig, som du ikke kan ændre ret meget.
 2. Du kan lære nye ting, men du kan ikke rigtig ændre, hvor intelligent du er.
 3. Lige meget hvor intelligent du er, kan du altid ændre det ganske meget.
 4. Du kan altid og i høj grad ændre hvor intelligent du er.

Hvilke udsagn er du mest enig i?

Er du mest enig i 1 og 2 har du ifølge Dweck et fastlåst mindset. Er du mere enig i 3 og 4 har du et udviklende mindset.

Ifølge Dweck vil det ikke være usædvanligt, hvis dit mindset er forskelligt fra område til område.

Dweck peger på Growth og Fixed Mindset – som tankegange eller indstillinger, der i høj grad påvirker præstation og læring. Den ene tankegang kan føre til at du hurtigt giver op eller ikke er interesseret i at lære nyt. Hvor den anden tankegang i højere grad understøtter nysgerrighed og udholdenhed.

Ifølge Dweck har det stor betydning, hvilket mindset, du har, fordi dit mindset forudsiger dit præstationsniveau. Det handler nemlig om, hvordan du opfatter det ”at lære”. Om du mener, at talent er noget medfødt, og det derfor er noget, man enten har eller ikke har. Eller om du mener, at talent kan udvikles gennem hårdt arbejde, gode strategier og andres input. Har du et udviklende mindset, vil du ifølge Dweck opnå bedre resultater.

Den gode nyhed er, at du til enhver tid kan ændre dit tankemønster.

Læs også:

 • Outperform with a Growth Mindset culture, Forbes, February 2019
 • Having a Growth Mindset makes it easier to develop new interests, HBR, September 2018
 • 5 mistakes companies make about growth mindsets, July, 2018
 • The 12 crucial leadership traits of a Growth Mindset, Forbes, April, 2018
 • Growth Mindset – what it is and why it makes better leaders, Forbes, October, 2017
 • What having a growth mindset actually means, HBR, 2016
 • How Microsoft uses Growth Mindset to Develop Leaders. HBR. Oktober 2016.
 • How companies can profit from a growth mindset, November 2014