Executive Coaching kan gøre en verden til forskel. En topleder, der mister handlekraft, kan direkte påvirke en hel virksomheds evne til at levere resultater. En topleders adgang til Executive Coaching kan til gengæld bidrage til, at der ikke opstår flaskehalse i beslutninger på øverste niveau i virksomheden.

Hvorfor har topledere brug for Executive Coaching?

Topdirektører har masser af båndbredde. Evnen til at forstå helheden og samtidig være opmærksom på detaljen. Evnen til at bevare roen og samtidig smitte med sit engagement. Evnen til at kommunikere klart og tydeligt, men også til at lytte og lære. Topdirektører har et stærkt fokus på resultatskabelse og er typisk handlekraftige med en udvidet intuition.

Derfor har topdirektører brug for en coach!

Topdirektører har brug for en relation til en neutral person, der alene har fokus på at få topdirektøren til at lykkes. Den eneste agenda og det eneste fokus!

Steve Jobs (Apple), Larry Page (Google) og Jeff Bezos (Amazon) samt en række andre topledere i Silicon Valley gjorde brug af Executive Coach Bill Campell. Alle fortæller om at deres success i høj grad blev understøttet af deres brug af Executive Coach Bill Campell. Steve Jobs valgte ofte at gå tur om søndagen med Bill Campell. Han var både en god lytter, tillidsvækkende og nærværende.

“Whenever I struggled with life, Bill was the person that I called. I didn’t call him because he would have the answer to some impossible question. I called him because he would understand what I was feeling 100%.” (Ben Horowitz,  Netscape)

Højt intelligente, succesfulde og selvbevidste topledere udgør ca. 70% af alle Senior Executives. Af og til benævnt alpha-hanner. Ifølge Kate Ludeman og Eddie Erlandson, der har skrevet bogen ”Alfahan syndromet – ledelse og coaching af stærke personligheder”, har disse stærke topledere mange styrker, der desværre på samme tid kan være svagheder.

Den intelligente topleder kan dermed få blinde sider og have gavn af at have en Executive Coach, der har mod og evne til at arbejde med både styrker og blinde pletter sammen med toplederen.

Kilde: Coaching the Alpha Male, Harvard Business Review, maj, 2009.

Kilde: Coaching the Alpha Male, Harvard Business Review, maj, 2009.

Hvordan foregår Executive Coaching?

For virksomheden giver det værdi at investere i Executive Coaching. Mange topledere gør brug af netværk og rådgivere samt har dygtige folk omkring sig, som de kan bruge til sparring. Executive Coaching kan imidlertid noget helt andet.

Executive Coaching opleves ofte som en samtale, hvor toplederen taler mest. Fokus er netop på, at toplederen får et præcist formuleret ønske eller mål. Dernæst vil samtalen have fokus på at sikre, at toplederen træffer egne beslutninger for at nå målet.

Executive Coaching kan omfatte rådgivning, sparring og et primært fokus på lytning/spørgsmål. Det betyder dermed også, at det kan være vigtigt at vælge en Executive Coach, der rent faktisk har erfaring med ledelse. Oftest vil en coach dog ikke give svar, men primært støtte topdirektøren i at finde egne svar. En Executive Coach vil dermed støtte topdirektøren i at træffe langt bedre beslutninger.

Kilde: Coaching Benefits, Harvard Business Review, Anthony M. Grant, 2009

Kilde: Coaching Benefits, Harvard Business Review, Anthony M. Grant, 2009

I et Executive Coaching forløb handler det i høj grad om at finde topdirektørens eget kompas og ambition.

Hvilke emner bliver oftest berørt i et Executive Coaching forløb?

En topleder, der mister handlekraft, kan påvirke en hel virksomheds evne til at levere resultater. En topleders adgang til en Executive Coach kan dermed bidrage til, at der ikke opstår flaskehalse i beslutninger på øverste niveau i virksomheden.

Executive Coaching kan bidrage til at forbedre ledelsen af direktionen og samarbejdet til bestyrelsen, men også til at udvikle toplederen.

Ifølge en undersøgelse, gennemført sammen med Harvard Busines Review i 2009, hvor 140 Executive Coaches, primært fra USA (71%) og England (18%), blev bedt om at rangliste hvilke temaer, de oftest havde fremme i samtalen med de pågældende direktører, var de hyppigste coaching temaer:

  • Onboarding/transition – Ny direktør ind i organisationen eller op i organisation. (95,7%)
  • Udvikling af kompetencer for en topleder (94,3%)
  • Lytte til udfordringer om organisatoriske dynamikker (93,6%)
  • Forbedre samarbejdet i et team (91,4%)
Kilde: Coaching Benefits, Diane Coutu og Carol Kauffman, Harvard Business Review, 2009.

Kilde: Coaching Benefits, Diane Coutu og Carol Kauffman, Harvard Business Review, 2009.

Topledere kan have glæde af Executive Coaching i forbindelse med et skifte mellem virksomheder eller fra et niveau til næste niveau.

En klassisk udfordring for en topleder kan være at skifte fra C-level leder til CEO. I det hidtil opstigende karriereforløb har mange topledere haft stor succes med en adfærd udvisende stor gennemslagskraft, stærke analyser, vedholdenhed og nytænkning, men når de nærmer sig CEO rollen, bliver kravet til at være den inspirerende, empatiske og helhedsorienterede leder markant større.

En holistisk tilgang til hele virksomheden bliver nødvendig. Kompleksiteten stiger yderligere. Interessenterne bliver forøget markant. Alle medarbejderne i hele virksomheden kigger opad og lader sig lede. Toplederen skal gøre aktionærerne tilfredse med solide afkast, skal være langsigtet og ordentlig overfor samfundet, skal skabe loyale kunder samt sikre topengagerede medarbejdere, der udvikler virksomheden.

Hvad skal en Executive Coach kunne?

En Executive Coach har typisk en ledelsesmæssig ballast, der kan støtte topdirektøren i dennes overvejelser og refleksioner. Men det absolut vigtigste er, at der mellem topleder og coach opstår en god relation.

En Executive Coach har naturligvis tavshedspligt. Alt, hvad der tales om i et Executive Coach forløb, bliver i rummet. Diskretion er fuldstændig indlysende. En topdirektør skal kunne læne sig ind i dette samtalerum og være tryg.

Lytte og forstå samt udfordre

En dygtig Executive Coach er i stand til at forstå det miljø, den forretningsmodel og den kultur, som toplederen befinder sig i. Coachen skal være nærværende og ikke passiv og må gerne være foran toplederens egne behov for erkendelser uden at være styrende og manipulerende. Coachen skal af toplederen opleves som kompetent og værdiskabende.

Målformulere

Et Executive Coaching forløb kan omfatte samtaler hver uge over tre måneder eller måske samtaler hver 14. dag over seks måneder. Det væsentligste er dog, at der både fastlægges mål på lang sigt og for hver samtale. Hver samtale skal opleves af toplederen som værdifuld.

En Executive Coach skal således være stærk til at udfordre toplederen, hvis samtalerne ændrer kurs.

Udforske kompleksitet

I et samtaleforløb kan det netop være gavnligt for toplederen at blive mødt i den virkelighed, som opleves som hverdagen.  Det er dog også vigtigt, at coach formår at udfordre de overbevisninger og paradigmer, der kan fastholde toplederens handle- og analyserum.

Ligeledes må coach være i stand til at adressere hvilke koblinger, sammenhænge og relationer, der eventuelt også skal udforskes for at kunne træffe bedre beslutninger eller udfordre egen adfærd.

Understøtte beslutninger

At træffe gode beslutninger kan handle om etik og værdier, men også om at være bevidst om hvilken slags problem, som toplederen står overfor. Komplicerede problemer kan afkræve en anden forudgående analyse, før en beslutning synes mulig end komplekse problemer, der måske i realiteten ikke lader sig analysere, idet sammenhænge og mønstre ikke er set før.

Den gode Executive Coach er således bevidst om, at topledere netop kan have behov for at skabe klarhed over hvilken type problem, denne står med. Ligeledes kan toplederens ønske om fremdrift og handlekraft stå i vejen for at ville afsætte tid af til at skabe et godt beslutningsgrundlag.

Skal du bruge hjælp til Executive Coaching, så tag kontakt til Ingvarden II Partners ved at klikke her!

Optimal onboarding af den nye direktør

Har virksomheden for nyligt haft lederskifte, så kan det være onboarding er svaret. En Executive Coach kan naturligvis stadig blive aktuel senere, men onboarding af en ny topleder bør ske først. Når lederen kender sin rolle og den nye virksomhed, vil coaching være langt mere effektivt.

Læs eventuelt vores case om onboarding af en ny direktør her >

Find den rette topleder med Executive Search

I nogle tilfælde er det ikke Executive Coaching, der er vejen frem. Det kan derimod være, at der er et grundlæggende behov for fornyelse af toplederen.

Du finder vores indlæg om Executive Search her >